ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΑΚΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΟΛΕΒΑΣ

Ταμίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Γενικός Αρχηγός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΧΟΛΕΒΑΣ

Έφορος Αγώνων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017-2018

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής: Κανονισμός) προσδιορίζει τις εν γένει σχετικές διαδικασίες, αλλά και τις υποχρεώσεις των Ομάδων, των αθλητών, των παραγόντων, καθώς και όλων των λειτουργών για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Κυπέλλου (αμφότερα 11Χ11) που διοργανώνει με ευθύνη της η «Ένωση Σωματείων Εργασιακού Αθλητισμού» ως Διοργανώτρια Αρχή (εφεξής: Ε.Σ.Ε.Α.).

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σκοπός των αθλητικών διοργανώσεων της Ε.Σ.Ε.Α. είναι η ευγενής άμιλλα, η ανάπτυξη και η προώθηση των ιδεών του Ολυμπισμού, το «Εὖ αγωνίζεσθαι» και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ομάδων, αθλητών, παραγόντων και λειτουργών, σύμφωνα με τους σκοπούς της υγιούς ανάπτυξης του Εργασιακού Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πέραν των διατάξεων που ορίζονται στον Κανονισμό αυτόν, οι αγώνες του Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις: του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (εφεξής: Κ.Α.Π.) και του Πειθαρχικού Κώδικα (εφεξής: Π.Κ.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (εφεξής: Ε.Π.Ο.), οι οποίες ισχύουν αναλόγως τροποποιημένες στο προσήκον μέτρο σύμφωνα με τις ανάγκες της Ε.Σ.Ε.Α.. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΗΠΕΔΑ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΩΡΑΡΙΑ, ΑΝΑΒΟΛΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

4.1. Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος και κατόπιν κλήρωσης που θα λαμβάνει χώρα σε ειδική εκδήλωση, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ορισθείσα επίσημη έναρξη των αγώνων.

4.2. Τo αναλυτικό πρόγραμμα θα διανέμεται στις Ομάδες, αρχικά για όλο το 1ο γύρο με τις ημερομηνίες των αγωνιστικών αναλυτικά ενώ πριν από τη λήξη του θα δίνεται και το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2ου γύρου.

4.3. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σε ΓΗΠΕΔΑ ή ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ υπό την επίβλεψη του Παρατηρητή ή των Παρατηρητών Αγώνων που θα ορίζει η Ε.Σ.Ε.Α. Οι συμμετέχουσες Ομάδες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν επιθυμητή ημέρα και ώρα από τις προβλεπόμενες στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

4.4. Οι αγώνες διεξάγονται κάθε εβδομάδα από Παρασκευή έως και Τρίτη. Οι αγώνες τις καθημερινές ορίζονται με ώρα έναρξης τις 18.30μ.μ. ΕΩΣ και 21.30μ.μ., το Σάββατο ορίζονται από τις 16.30μ.μ. ΕΩΣ και 20.00μ.μ. και Κυριακή ορίζονται από τις 11.00π.μ. ΕΩΣ και 20.00μ.μ. .

4.5. Οι ώρες έναρξης και τα γήπεδα των αγώνων ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. και το τελικό πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής ανακοινώνεται έως το ΑΡΓΟΤΕΡΟ κάθε Πέμπτη, μέχρι τις 16.30 μ.μ.. Όλες οι Ομάδες ενημερώνονται για το πρόγραμμα ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL, ή και τηλεφωνικά, ή και μέσω της Ιστοσελίδας της Ε.Σ.Ε.Α. (www.eseasoccer.gr) .

4.6. Ομάδα που θέλει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο γήπεδο – από τα προτεινόμενα της Ε.Σ.Ε.Α. – σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από Παρασκευή έως και Τρίτη, μπορεί να υποβάλει το αίτημά της πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και αυτομάτως θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για τους αγώνες της ως γηπεδούχος και σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που δυο ή παραπάνω ομάδες υποβάλλουν αίτημα για την ίδια ημέρα, ώρα και γήπεδο τότε στην κλήρωση του πρωταθλήματος θα δοθούν κλειδάριθμοι.

4.7. Για αναβολή αγώνος το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί από Ομάδα μόνο ΓΡΑΠΤΩΣ έως κάθε Τετάρτη και ώρα 18:00, με συγκεκριμένη αιτιολόγηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. π.χ. εργασιακή εκδήλωση, τυχόν σεμινάρια, κ.ά. Το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο για να αποφασίσει επι του αιτήματος ( Ή αντίπαλη ομάδα δεν έχει λόγο στην απόφαση της τυχόν αναβολής και ακόμα και αν συναινεί, αυτό θα λαμβάνεται μεν υπ’ όψιν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως την αναβολή).

4.8. Το αναβληθέν παιχνίδι ορίζεται εκ νέου από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. ώστε να πραγματοποιηθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΑΥΣΤΗΡΑ , μέσα στις επόμενες 15 ημερολογιακές ημέρες, σε συνεργασία και με τις δύο Ομάδες. Οι προβλεπόμενες ημέρες διεξαγωγής του είναι οι μέσα στο 15νθήμερο επόμενες ΤΕΤΑΡΤΕΣ (με εναλλακτική και την ΠΕΜΠΤΗ) ή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από το αγωνιστικό πρόγραμμα την ίδια μέρα και ώρα όπως ο αρχικός προγραμματισμός.
Στη περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο κάποια από τις 2 Ομάδες, δεν συμφωνήσει να αγωνιστεί σε καμία από τις εναλλακτικές ημερομηνίες τιμωρείται με μηδενισμό στον συγκεκριμένο αγώνα. Αγώνας που αναβλήθηκε μπορεί να οριστεί εκ νέου μια φορά μόνο.

4.9. Ομάδα η οποία δηλώνει αδυναμία να αγωνισθεί την παραμονή, ή την ίδια ημέρα διεξαγωγής του ορισθέντος αγώνα, ΧΑΝΕΙ το παιχνίδι και ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ στη καταβολή ΟΛΩΝ των εξόδων του αγώνα (Γήπεδο –Διαιτητές – Ιατρός) σε περιπτωση δε υποτροπής δηλαδή εκ νέου αδυναμίας θα τιμωρείται και με αφαίρεση επιπλέον ενός (-1) βαθμού κάθε φορά από το τρέχον πρωτάθλημα . Το ποσό καταβάλλεται από την υπαίτια ομάδα πριν την έναρξη του αμέσως επόμενου αγώνα της, διαφορετικά το παιχνίδι ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΧΙΖΕΙ.

4.10. Ομάδα η οποία εμφανίζεται στο γήπεδο να αγωνισθεί με λιγότερους παίκτες από το ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ (Με ΟΚΤΩ αθλητές μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας – αν το επιθυμεί η ίδια η ομάδα –), ή δεν εμφανιστεί καθόλου χωρίς να έχει ειδοποιήσει σύμφωνα με τους προαναφερθέντες τρόπους, τιμωρείται με μηδενισμό στον συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση επιπλέον τριών (-3) βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα. ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ δε στη καταβολή ΟΛΩΝ των εξόδων του αγώνα (βλέπε άρθρο 4 παρ.9).

4.11. Στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ.10 η Ομάδα που εμφανίζεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ στο γήπεδο ΔΕΝ ΕΧΕΙ καμία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ υποχρέωση.

4.12. Στην περίπτωση μη εμφάνισης στο γήπεδο ομάδας περισσότερες από δύο φορές εκτός των όσων προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, το Δ.Σ. δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να εισηγηθεί στην Ολομέλεια των Ομάδων την οριστική αποβολή της από το πρωτάθλημα.

4.13. Το Δ.Σ., μπορεί να αποφασίζει για αλλαγές (είτε αυτές αφορούν τις ώρες είτε αφορούν τα γήπεδα) επί του ανακοινωθέντος προγράμματος, κατά την κρίση του για λόγους που αφορούν την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του Πρωταθλήματος ή για λόγους ανωτέρας βίας και χωρίς απαραιτήτως την σύμφωνη γνώμη των ομάδων.

4.14. Η χρονική διάρκεια κάθε αγώνα ορίζεται σε Εκατό (100΄) λεπτά. Από 45΄και 45΄ λεπτά κάθε ημίχρονο, με 10΄ λεπτά διάλειμμα μεταξύ των δύο ημιχρόνων.

4.15. Τα ωράρια των αγώνων είναι συγκεκριμένα ως προς την έναρξη χωρίς να κρατούνται στη λήξη κάθε ημιχρόνου καθυστερήσεις από τους Διαιτητές. ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν οι τελικοί πρωταθλήματος, κυπέλλου και «Εὖ αγωνίζεσθαι» καθώς και τυχόν περιστατικό ΣΟΒΑΡΟΥ τραυματισμού αθλητή, το οποίο ως γεγονός προκαλεί διακοπή του αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, μετά από συνεννόηση ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ και με σχετική ενημέρωση των ΑΡΧΗΓΩΝ Ομάδων και των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ στους πάγκους, μπορεί να κρατηθεί επιπλέον χρόνος σε συνάρτηση και με τις επικρατούσες συνθήκες.

4.16. Οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες να αγωνιστούν τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Για την έναρξη μπορεί να υπάρξει ανοχή από Διαιτητή / Παρατηρητή δέκα (10 ) λεπτών. ΟΜΩΣ, σε κάθε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης αγώνα πέραν των 10 λεπτών και μόνο ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της αντιπάλου Ομάδας, τα συνολικά λεπτά καθυστέρησης που υπήρξαν από την έναρξη του αγώνα αφαιρούνται από την ανάπαυλα και υπεύθυνος για την εφαρμογή και χρονομέτρηση είναι αποκλειστικά και μόνον ο Διαιτητής. Διαιτητής και Παρατηρητής οφείλουν να συνεκτιμούν πάντα ΟΛΑ τα δεδομένα. π.χ. επόμενο συνεχόμενο παιχνίδι κ.λπ., σε συνεργασία ΠΑΝΤΑ και με τις Ομάδες.
Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής σε συνεργασία με τον παρατηρητή (που εκτελεί και χρέη τέταρτου διαιτητή) οφείλει να κλείσει οριστικά το φύλλο αγώνος.

4.17. Οι αγώνες διεξάγονται κανονικά με την παρουσία ακόμη και ενός Βοηθού Διαιτητή. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο Βοηθών Διαιτητών ο αγώνας δεν διεξάγεται και αναβάλλεται. (Τα έξοδα αγώνος σε αυτή τη περίπτωση βαρύνουν την Ε.Σ.Ε.Α. )

4.18. Για την διεξαγωγή, τυχόν διακοπή ή όχι ενός αγώνα, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι μόνο ο Διαιτητής, (π.χ. ακαταλληλότητα γηπέδου), ο οποίος και αποφασίζει σχετικά, δυνάμενος να συμβουλευθεί σε κάθε περίπτωση τον Παρατηρητή Αγώνων.
Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων και εφόσον δεν υπάρξει σχετική ενημέρωση στις διαγωνιζόμενες ομάδες από την Ε.Σ.Ε.Α. τουλάχιστον δυο (2) ώρες πριν την προκαθορισμένη έναρξη του μεταξύ τους αγώνα, οι ομάδες οφείλουν να εμφανιστούν κανονικά στο γήπεδο όπου ο διαιτητής θα αποφασίζει για την διεξαγωγή ή μη του αγώνα.

4.19. Κανένας αγώνας δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει ΧΩΡΙΣ την παρουσία Ιατρού.

4.20. Η βαθμολογία γίνεται με το σύστημα των 3-1-0 βαθμών για νίκη, ισοπαλία και ήττα αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ή ισοβαθμιών, υπολογίζονται για την κατάταξη των ισοβαθμούντων ομάδων τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, ακολούθως ο συντελεστής τερμάτων και τέλος η καλύτερη επίθεση. Σε περίπτωση που προκύψει εκ νέου ισοβαθμία ορίζεται κατατακτήριος αγώνας (μπαράζ).

4.21. Σε περίπτωση που μια Ομάδα, είτε εγκαταλείψει από μόνη της το πρωτάθλημα, είτε διαγραφεί από την Ε.Σ.Ε.Α., όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έχει ήδη δώσει κατακυρώνονται με 0-3 και τρεις (+3) βαθμούς αντίστοιχα υπέρ των αντιπάλων. Εννοείται πως και τα υπόλοιπα παιχνίδια της που ακολουθούν τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Κάθε Ομάδα που πληροί τις προϋποθέσεις που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω έχει δικαίωμα να υποβάλει δήλωση συμμετοχής της στο Πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α., εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη προκήρυξη του Πρωταθλήματος. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, κάθε ομάδα αυτομάτως θεωρείται ότι αποδέχεται τον Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο., την προκήρυξη του Πρωταθλήματος και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Πρωταθλήματος.

5.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Ομάδες Εταιρειών, Οργανισμών, Επιχειρήσεων, του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα .
β) Πολιτιστικά Κέντρα Συλλόγων.
γ) Αθλητικοί Όμιλοι και Σωματεία, με αναγνωρισμένο Καταστατικό.
δ) Τυχόν περιπτώσεις άλλων Ομάδων εξετάζονται από το ΔΣ το οποίο και αποφασίζει ανάλογα.

5.3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται είναι τα παρακάτω:

I. Δήλωση Συμμετοχής:
Υπογεγραμμένη από, τον Εκπρόσωπο της Ομάδος, ή τον Διευθυντή Προσωπικού, ή τον Πρόεδρο του Συλλόγου / Σωματείου, στην οποία θα αναφέρεται η αποδοχή του Εσωτερικού Κανονισμού και η απόφαση να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα.

Κατάσταση Αθλητών – Παικτών:
Η κατάσταση αυτή πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε αλφαβητική σειρά με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό δελτίου των αθλητών οι οποίοι θα λάβουν μέρος στους αγώνες και ειδική μνεία όσων πιθανώς αγωνίζονται σε Ερασιτεχνικά Σωματεία (βλ. κατωτέρω άρθρο 6 περί σχετικού δικαιώματος συμμετοχής εν ενεργεία ποδοσφαιριστών) με αναφορά του Σωματείου και της αντίστοιχης κατηγορίας που αγωνίζεται.
Υπογράφεται από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της ομάδας, σφραγίζεται και εν συνεχεία αρχειοθετείται από την Διοργανώτρια Αρχή, απλό δε αντίγραφο της σφραγισμένης κατάστασης παραδίδεται στον εκπρόσωπο κάθε Ομάδας. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31 Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Ιατρική Βεβαίωση υγείας για κάθε δηλωμένο αθλητή με υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου ιατρού (καρδιολόγου ή/και παθολόγου) μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.
Αποδεκτή γίνεται επίσης και η Ατομική Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας αθλητή (σύμφωνα με το πρότυπο που διαθέτει η Διοργανώτρια Αρχή στις ομάδες), περίπτωση στην οποία ο αθλητής συμμετέχει στους αγώνες με δική του ευθύνη και ευθύνη του Εκπροσώπου της Ομάδας που ανήκει. Οι εκπρόσωποι των ομάδων έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για τη γνησιότητα της υπογραφής κάθε αθλητή στην περίπτωση που προσκομίζεται Ατομική Δήλωση Υγείας και όχι Ιατρική Βεβαίωση.
Σε κάθε περίπτωση, ποδοσφαιριστής για τον οποίο δεν έχει προσκομιστεί κανένα από τα παραπάνω δύο έγγραφα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες μέχρι και την προσκόμιση του εγγράφου.

5.4. Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ επιτρεπτός αριθμός Αθλητών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35).

Για την έκδοση δελτίου αθλητή αγώνων απαιτούνται:
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (Δυο πλευρές ).
Δύο (2) Πρόσφατες Φωτογραφίες (μία για το Δελτίο αθλητή και μία για Δήλωση Υγείας αθλητή).
Ιατρική Βεβαίωση ή Ατομική Υπεύθυνη Δήλωση Υγείας υπογεγραμμένη.
Για τους αλλοδαπούς (εκτός Ε.Ε) πρέπει να προσκομίζεται άδεια παραμονής ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο από επίσημη αρχή εκτός εάν έχει εκδοθεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

5.5. Τα Δελτία Αθλητών σφραγίζονται από τη Διοργανώτρια Αρχή και επιστρέφονται στους εκπροσώπους των Ομάδων σε Ειδικό Φάκελο. Τον Ειδικό Φάκελο με όλα τα σφραγισμένα δελτία των αθλητών είναι απαραίτητο να τον έχει ΠΑΝΤΑ μαζί του ο Εκπρόσωπος της Ομάδας στο γήπεδο και να τον παραδίδει πριν από την έναρξη των αγώνων στον Παρατηρητή Αγώνων.

5.6. Τα υφιστάμενα δελτία από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ισχύουν και σε κάθε επόμενη. Σε περιπτωση που αγωνιζόμενος με υφιστάμενο δελτίο επιθυμεί να αγωνιστεί τη νέα σεζόν με άλλη ομάδα, που συμμετέχει επίσης στο πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α. δεν καταλαμβάνει θέση ΞΕΝΟΥ. Το παλαιό του δελτίο δεν έχει ισχύ και είναι υποχρεωτική η έκδοση νέου δελτίο. Επιπλέον πρέπει να προσκομιστεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση του συγκεκριμένου αθλητή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στην οποία θα αναγράφει την ομάδα που επιθυμεί να αγωνισθεί. Το γεγονός προσκόμισης υφιστάμενου Δελτίου σε επόμενη περίοδο δεν απαλλάσσει την υποχρέωση προσκόμισης Ιατρικής Βεβαίωσης ή Ατομικής Υπεύθυνης Δήλωσης Υγείας για τον συγκεκριμένο αγωνιζόμενο απαρέγκλιτα σε κάθε αγωνιστική περίοδο.

5.7. Σε κάθε περίπτωση κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να ζητήσει να γίνει έλεγχος δελτίου εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Α.Π. . Σε περίπτωση άρνησής της η ελεγχόμενη ομάδα θα τιμωρείται με αφαίρεση τριών (-3) βαθμών. Επίσης υφίσταται ποινή τόσο για τον διαιτητή που δεν θα δεχθεί να κάνει έλεγχο του δελτίου – που μπορεί να φτάσει μέχρι την παύση του από αγώνες της Ε.Σ.Ε.Α. – όσο και για τον αθλητή του οποίου το δελτίο ζητήθηκε να ελεγχθεί. Ο έλεγχος των δελτίων αφορά μόνον εκείνους τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στο αντίστοιχο φύλλο αγώνος της Ε.Σ.Ε.Α. .

5.8. Έκδοση δελτίων – πέραν της αρχικής κατάθεσης αυτών – και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού των τριάντα πέντε (35) παικτών που έχει δικαίωμα κάθε Ομάδα μπορεί να γίνεται ΜΕΧΡΙ και ένα μήνα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ από την ΕΝΑΡΞΗ του Πρωταθλήματος. Στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στη λεγόμενη ως «Μεταγραφική Περίοδο» η οποία ξεκινά την επομένη της λήξης του πρώτου γύρου και διαρκεί έως και 15 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της 1ης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου ή σε διαφορετικό χρονικό διάστημα που ορίζεται μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. Στη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου το δικαίωμα προς έκδοση νέων δελτίων περιορίζεται στα πέντε (5), όσον αφορά στην κάλυψη τυχών κενών θέσεων μέχρι την συμπλήρωση των τριάντα πέντε (35).
Επιπλέον κατά τη μεταγραφική περίοδο κάθε Ομάδα μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει μέχρι πέντε εκ των δηλωμένων ποδοσφαιριστών στον πρώτο γύρο, με κόστος για την έκδοση κάθε νέου δελτίου ΠΕΝΤΕ (5) ευρώ. Επομένως, και σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα, κατά τη μεταγραφική περίοδο κάθε ομάδα μπορεί να εκδώσει συνολικά μέχρι δέκα (10) νέα δελτία.
Από τα παραπάνω εξαιρείται μόνο η περίπτωση αντικατάστασης θέσης τερματοφύλακα, η οποία λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης, μπορεί να λάβει χώρα και μετά από την λήξη της μεταγραφικής περιόδου, μόνο μία φορά και έως το αργότερο την 30ή Απριλίου κάθε αγωνιστικής περιόδου, υπό τον επιπρόσθετο περιορισμό να μην πρόκειται για “εν ενεργεία” ποδοσφαιριστή.

5.9. Τα αντικατασταθέντα δελτία με την παραλαβή των νέων επιστρέφονται υποχρεωτικά στην Ε.Σ.Ε.Α. και παύουν να ισχύουν. Με κάθε μεταβολή σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνεται/αντικαθίσταται και σφραγίζεται εκ νέου η κατάσταση αθλητών/παικτών κάθε Ομάδος απλό δε αντίγραφο της σφραγισμένης κατάστασης παραδίδεται στον εκπρόσωπο της.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

6.1. Ο μέγιστος αριθμός αγωνιζομένων κάθε ομάδας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35).
Στο σύνολο των τριάντα πέντε (35) Δελτίων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μέχρι και τέσσερις (4) αθλητές οι οποίοι δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση με την Ομάδα και υπολογίζονται ως Ξένοι.
Οι ΞΕΝΟΙ αθλητές ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να διατηρούν τυχόν ιδιότητα ‘‘εν ενεργεία’’ αθλητή.

6.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν:

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που ανήκει η Ομάδα. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής με την άδεια της Εταιρείας έχουν:
Όσοι έχουν εργασθεί στην Εταιρεία για τουλάχιστον 6 μήνες στο παρελθόν, έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται επ’ αόριστον. Όσοι τυχόν εργάζονται στην Εταιρεία με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και διακόψουν τη σχέση εργασίας στη συνέχεια, πριν συμπληρωθεί το 6μηνο και για οποιοδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν ΜΟΝΟ μέχρι το ΤΕΛΟΣ της συγκεκριμένης αγωνιστικής περιόδου.
Αν η Εταιρεία ανήκει σε όμιλο Εταιρειών, όλοι οι εργαζόμενοι των Θυγατρικών αυτών Εταιρειών.
Οι έκτακτοι εργαζόμενοι στην Εταιρεία, ή περιοδικά εργαζόμενοι ΜΟΝΟ για τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Όσοι έχουν ΑΤΟΜΙΚΗ σύμβαση έργου, ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την Εταιρεία.
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις που αφορούν σχέσεις ΜΕΤΑΞΥ εταιρειών.
ΜΕΧΡΙ τρεις (3) αθλητές, από 16 ετών και άνω και με σχέση α΄ βαθμού συγγένειας, με εργαζόμενο στην Εταιρεία / Όμιλο (Σύζυγοι-Τέκνα-Αδέλφια).

Απαγορεύεται απολύτως η συμμετοχή οποιουδήποτε εν ενεργεία ποδοσφαιριστή που έχει δελτίο σε ομάδα που συμμετέχει στα πρωταθλήματα της SUPER LEAGUE, της FOOTBALL LEAGUE και της Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ.

Από τους λοιπούς εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα από αυτούς που ανήκουν σε ομάδες που συμμετέχουν στις κάτωθι διοργανώσεις/ενώσεις μόνο (όλων των υπολοίπων μη θεωρούμενων για την Ε.Σ.Ε.Α. ως εν ενεργεία ποδοσφαιριστών):

Α΄ κατηγορία των Ε.Π.Σ. Αθηνών,
Α΄ κατηγορία των Ε.Π.Σ. Πειραιά,
Α΄ κατηγορία των Ε.Π.Σ. Ανατολικής Αττικής,
Α΄ κατηγορία των Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής,
Πρωτάθλημα Σάλας
Α΄ Κατηγορία των Πρωταθλημάτων όλων των υπολοίπων Ενώσεων της χώρας.
Τμημάτων Υποδομής επαγγελματικών συλλόγων SUPER LEAGUE και FOOTBALL LEAGUE .

Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες επιτρέπεται να συμμετέχουν στην αποστολή του κάθε αγώνα ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ τρεις (3) τον αριθμό. «Εν ενεργεία» ποδοσφαιριστής θεωρείται ο ποδοσφαιριστής εκείνος που έχει έστω και μία (1) απλή συμμετοχή σε φύλλο αγώνος των προαναφερθέντων πρωταθλημάτων την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ποδοσφαιριστές που υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά δεν είναι πλέον εν ενεργεία (παλαίμαχοι), έχουν δικαίωμα συμμετοχής κανονικά και ανεξαρτήτως σε ποιο πρωτάθλημα είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν, με τον μοναδικό παρακάτω περιορισμό: να μην έχουν υπάρξει ενεργοί την τελευταία 2ετία σε οποιαδήποτε εκ των SUPER LEAGUE, FOOTBALL LEAGUE και Γ΄ Εθνικής, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος θητείας τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των χωρών μελών της Ε.Ε. που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Δεν απαγορεύεται η συμμετοχή σε αλλοδαπούς αθλητές (εκτός Ε.Ε), αρκεί να πληρούν τους όρους συμμετοχής που προϋποτίθενται για αυτούς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στον παρόντα Κανονισμό. Κάθε ομάδα δικαιούται να έχει μέχρι τέσσερις (4) αλλοδαπούς, τους οποίους μπορεί και να δηλώνει στο Φ.Α. .

6.3. Υπεύθυνη για τους αθλητές που δηλώνει / χρησιμοποιεί κάθε Ομάδα είναι η ίδια η Εταιρεία ή/και ο Εκπρόσωπος Ομάδος ή/και ο Πρόεδρος του Σωματείου/Συλλόγου ή/και ο Διευθυντής Προσωπικού της Εταιρείας, που δεσμεύονται με την υπογραφή τους. Εφόσον οποτεδήποτε ζητηθεί κατά την κρίση του Δ.Σ. της Διοργανώτριας Αρχής οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο που να αποδεικνύει την σχέση του αθλητή με την εταιρεία του, η Ομάδα οφείλει να το προσκομίσει άμεσα.

6.4. Αρμόδιο για έκδοση Δελτίου Αθλητή και για την έγκριση συμμετοχής του στους αγώνες του πρωταθλήματος είναι το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Αν τα δικαιολογητικά κάποιου αγωνιζόμενου δεν πληρούν κατά τη κρίση του Δ.Σ. τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί ανωτέρω στον παρόντα Κανονισμό, το τελευταίο οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την Ομάδα του, η οποία οφείλει να προσκομίσει άμεσα τα αιτούμενα έγγραφα μέσα στην οριζόμενη από το Δ.Σ. προθεσμία, διαφορετικά το Δ.Σ. δεν προβαίνει στην έκδοση του δελτίου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΥΛΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

7.1. Οι Ομάδες δηλώνουν τα χρώματα της εμφάνισής τους (φανέλα, σορτς, κάλτσες) και της τυχόν εναλλακτικής εφόσον διαθέτουν. Θεωρείται για κάθε ομάδα σκόπιμο να διαθέτει έστω μόνο 2η φανέλα διαφορετικού χρώματος. Σε περίπτωση ίδιων χρωμάτων σε αγώνες, υποχρεωμένη να αλλάξει εμφάνιση είναι η Φιλοξενούμενη Ομάδα ή να χρησιμοποιήσει διακριτικά φανελάκια (Σαλιάρες) .

7.2. Λεπτομέρειες εμφάνισης:
Ο αριθμός του κάθε παίκτη αποτυπώνεται πάντα στη πλάτη της φανέλας.
Αθλητής που εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο με εμφάνιση ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του (φανέλα, σορτς, κάλτσα), δεν του επιτρέπεται από τον Παρατηρητή Αγώνων να αγωνισθεί μέχρις ότου συμμορφωθεί.
Ο Τερματοφύλακας οφείλει να φορά διαφορετικό χρώμα εμφάνισης.
Ο Διαιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή φανέλας από τον Τερματοφύλακα, εφόσον θεωρεί ότι δημιουργείται πρόβλημα διάκρισής του.
Ο αρχηγός της Ομάδος φέρει υποχρεωτικά περιβραχιόνιο.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αγωνισθεί αθλητής χωρίς χρήση επικαλαμίδων.

7.3. Κάθε Ομάδα υποχρεούται να έχει τουλάχιστον δυο (2) μπάλες στο Γήπεδο, ενώ προαιρετικά κρίνεται σκόπιμο να φέρει και το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό.

ΑΡΘΡΟ 8. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ

8.1. Για κάθε αγώνα συντάσσεται απαραιτήτως το φύλλο αγώνος ακόμη και αν αυτός για οποιονδήποτε λόγο δεν τελεσθεί. Το Φ.Α. συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Α.Π. . Υπεύθυνος για τη συμπλήρωσή του είναι μόνον ο Διαιτητής. Τη μορφή του εντύπου του Φ.Α. καθορίζει εν προκειμένω η Διοργανώτρια Αρχή, η οποία και είναι υπεύθυνη για την προσκόμισή του σε κάθε αγώνα.
8.2. Στο τέλος του αγώνα το Φ.Α. υπογράφεται από τον διαιτητή, τους επόπτες, καθώς και από τους αρχηγούς των δύο (2) ομάδων. ΄Η άρνηση και όχι η υπογραφή με επιφύλαξη του φύλλου αγώνος επισύρει ποινές σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. για τον υπαίτιο, ωστόσο το Φ.Α. θεωρείται πάντα ισχυρό.
8.3. Όλες οι παρατηρήσεις καταχωρούνται στο πίσω μέρος του Φ.Α. και εξετάζονται από τον Αθλητικό Δικαστή, την πρώτη Τετάρτη που ακολουθεί μετά τον αγώνα μαζί με τυχόν συμπληρωματικές εκθέσεις που μπορει να υπάρξουν είτε από τον διαιτητή είτε από τον παρατηρητή του αγώνα.
8.4. Το σύνολο αγωνιζομένων που μπορεί να αναγραφεί στο Φ.Α. σε κάθε αγώνα ανέρχεται για κάθε Ομάδα σε είκοσι δύο (22), έντεκα (11) αγωνιζόμενοι στην αρχική ενδεκάδα και έντεκα (11) αναπληρωματικοί. Από τους αναπληρωματικούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε αγώνα (αλλαγές) μέχρι (7) συν μια επιπλέον που θα αφορά τον τερματοφύλακα. Μόνο στον Τελικό ΚΥΠΕΛΛΟΥ μπορούν να συμμετέχουν και οι ΕΝΔΕΚΑ (11).

8.5. Στον πάγκο κάθε Ομάδος μπορούν, πέραν των ανωτέρω, να κάθονται επιπλέον έως τέσσερα (4) άτομα-μέλη της Ομάδας μη έχοντα δικαίωμα να αγωνισθούν, τα οποία υποχρεωτικά αναγράφονται στο Φ.Α. με την ιδιότητά τους. Τα άτομα αυτά επιτρέπεται να είναι: ο Προπονητής, ο Βοηθός Προπονητή, ο Εκπρόσωπος Ομάδος ή ο Αναπληρωτής του ή και οι δύο και τυχόν άλλος δηλωμένος στο δυναμικό της Ομάδας παίκτης που ευρίσκεται εκτός αποστολής στον συγκεκριμένο αγώνα. Άλλα πρόσωπα δεν επιτρέπονται (φίλαθλοι, συγγενείς αγωνιζομένων, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση που δεν επαρκεί ο υφιστάμενος σε κάθε γήπεδο χώρος του πάγκου για όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οι υπεύθυνοι των ομάδων πάντα σε συνεργασία με τον Παρατηρητή οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλότητα της κατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΝΕΣ (Γενικά)

9.1. Οι ισχύουσες ποινές επιβάλλονται, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.

9.2. Οι επιβαλλόμενες ποινές χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Α) ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π. και ΤΟΥ Π.Κ. της Ε.Π.Ο.: Είναι οι ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους ομάδων εντός αγωνιστικού χώρου, λοιπούς αξιωματούχους-θεατές-λοιπά πρόσωπα, καθώς και στις ομάδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Π.Κ. της Ε.Π.Ο., κατ’ αναλογία εφαρμοζόμενων και προσαρμοσμένων στα δεδομένα της Ε.Σ.Ε.Α. .
Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Α.: Είναι ποινές που προβλέπονται ειδικά στον παρόντα Κανονισμό, πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω (Α), που αφορούν αποκλειστικά το πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α. και στοχεύουν στη διαφύλαξή του ως πρωταθλήματος εργασιακού χαρακτήρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ των υπολοίπων που αναφέρονται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, και οι κάτωθι:
Πλαστοπροσωπία ή αντικανονική συμμετοχή αγωνιζομένου: τιμωρείται με αφαίρεση δέκα (-10) βαθμών από τη βαθμολογία της Ομάδος.
Ομαδική σύρραξη: τιμωρείται με αφαίρεση δέκα (-10) βαθμών από τη βαθμολογία της Ομάδας και μπορεί να επισύρει κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της Ε.Σ.Ε.Α. μέχρι και την αποβολή της ομάδας από το Πρωτάθλημα.
Διακοπή αγώνα σε βάρος ομάδας λόγω βιαιοπραγιών εναντίον διαιτητή: τιμωρείται με αφαίρεση δέκα (-10) βαθμών από τη βαθμολογία της Ομάδας και μπορεί να επισύρει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ε.Σ.Ε.Α. μέχρι και την αποβολή της ομάδας από το Πρωτάθλημα.
Ομάδα η οποία ΔΕΝ δήλωσε ‘‘εν ενεργεία’’ αθλητή και τον χρησιμοποίησε παράνομα, είτε ως ‘’ΞΕΝΟ’’ που επίσης ΔΕΝ δήλωσε, όποτε και αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί, τιμωρείται με μηδενισμό σε κάθε αγώνα που ο αθλητής χρησιμοποιήθηκε αντικανονικά χωρίς επιπλέον αφαίρεση βαθμών. Επιπλέον ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ και ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ αμέσως το δελτίο του.

9.3. Οι ποινές επιβάλλονται:
Από τον Διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. σε κάθε άλλη περίπτωση μετά τη λήξη του αγώνα, με τη σύμφωνη γνώμη του Αθλητικού Δικαστή.
Από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή σε περίπτωση άσκησης έφεσης σε πρωτοβάθμια ποινή.

9.4. Ενέργειες που προσβάλλουν τους θεσμούς, το κύρος της διοργάνωσης και τους σκοπούς του άρθρου 2, λαμβάνονται υπόψη και για την απονομή του ειδικού βραβείου ήθους καθώς και για το βραβείο του «Εὖ αγωνίζεσθαι».

9.5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι, σε περιπτώσεις βιαιοπραγίας μεταξύ αθλητών, ή σε βάρος διαιτητή, αξιωματούχου ομάδος ή της Ε.Σ.Ε.Α., ή σε βάρος οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οι οποίες επισύρουν και ποινικές ευθύνες, η Ε.Σ.Ε.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ουδεμία άλλη ευθύνη φέρουν πέραν της επιβολής των πειθαρχικών ποινών που προβλέπονται ανωτέρω.

9.6. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. έχει το δικαίωμα να επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως ως προς την επιβολή των παραπάνω ποινών για οποιαδήποτε παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

10.1. Κάθε αγώνας διεξάγεται με διαιτητή και δυο (2) βοηθούς διαιτητή. Υπεύθυνο για τον ορισμό τους σε κάθε αγώνα είναι το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. .

10.2. Η Ε.Σ.Ε.Α. δύναται, κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια, να ορίζει άτομο ή σχετική επιτροπή, με καθήκοντα σε θέματα Διαιτησίας όπως παρακολούθηση αγώνων επιλεκτικά σε κάθε αγωνιστική, συγκέντρωση και ενημέρωση των Διαιτητών σε τακτά χρονικά διαστήματα για θέματα που αφορούν τα καθήκοντά τους κ.λπ.

10.3. Στην Ε.Σ.Ε.Α. υφίσταται οργανική θέση Αθλητικού Δικαστή, που επιμελείται με :

Τον έλεγχο των φύλλων αγώνων και των εκθέσεων του Παρατηρητή Αγώνων.
Τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις.
Τις απολογίες Αθλητών, Ομάδων, κ.λπ. εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Π. .
Ο Αθλητικός Δικαστής εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή των ανάλογων ποινών βάσει των όσων ισχύουν ανωτέρω.

10.4. Στην Ε.Σ.Ε.Α. υφίσταται Δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η εκδίκαση εφέσεων κατά των πρωτοβάθμιων ποινών.

10.5. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό. Το ένα εκ των τακτικών μελών προέρχεται πάντοτε από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. και έχει την ιδιότητα του Προέδρου ενώ τα υπόλοιπα δυο (2) τακτικά μέλη (εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα έχει ιδιότητα νομικού) καθώς και το αναπληρωματικό προέρχονται από τα μέλη των ομάδων και εκλέγονται από την ολομέλεια των εκπροσώπων. Η συγκρότηση της Επιτροπής λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και σε περιπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις ομάδες θα ορίζονται με κλήρωση.

10.6. Η Επιτροπή συνεδριάζει πάντοτε με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δυο (2) μελών, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και το δεύτερο ο έχων την ιδιότητα του νομικού, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και άμεσα εκτελεστές από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α..
10.7. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των εφέσεων που έχουν ασκηθεί κατά των πρωτοβάθμιων ποινών, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των ομάδων (έως 2 τον αριθμό για κάθε ομάδα), που αφορούν οι πρωτοβάθμιες ποινές, καθώς και οι εκπρόσωποι των ενιστάμενων ομάδων, καθώς και οι ίδιοι οι τιμωρηθέντες, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Μπορεί επίσης να παρευρίσκεται και ο Αθλητικός Δικαστής, με συμβουλευτικό μόνο ρόλο. Τις συνεδριάσεις μπορεί να παρακολουθεί και το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α., χωρίς όμως δυνατότητα επέμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υπομνήματα και η Επιτροπή τηρεί πρακτικά. Μπορεί δε να καλεί οποιονδήποτε κατά την κρίση της εμπλεκόμενο στα επίμαχα ζητήματα να έρθει να καταθέσει ενώπιόν της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι έγγραφες και κοινοποιούνται στους άμεσα ενδιαφερόμενους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

10.8. Κάθε δικαιούμενος μπορεί να υποβάλει ενστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Α.Π. και στον Π.Κ. της Ε.Π.Ο. Οι ενστάσεις μπορούν είτε να αναγράφονται στο φύλλο αγώνος είτε να υποβάλλονται χωριστά και εγγράφως στο Δ.Σ., εντός προθεσμίας από την τέλεση του αγώνα μέχρι και την πρώτη Τετάρτη που ακολουθεί και έως τις 18:00, εκτός από εκείνες που πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται μέχρι το κλείσιμο του φύλλου αγώνος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Αν οι ενστάσεις δεν υποβάλλονται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται ανυπόστατες. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του Κ.Α.Π. ή/και του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ορίζουν την καταβολή χρηματικού ποσού/παραβόλου για την εγκυρότητα της υποβληθείσας ένστασης, αυτό ορίζεται αντιστοίχως από την Ε.Σ.Ε.Α. στο ύψος των 20 Ευρώ. Αν το ποσό αυτό δεν κατατεθεί η ένσταση θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν εξετάζεται περαιτέρω.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

11.1. Η Ε.Σ.Ε.Α. έχει θεσμοθετημένη τη θέση του Παρατηρητή Αγώνων, τον οποίο είναι υπεύθυνη να ορίζει η ίδια σε κάθε αγωνιστική και για κάθε αγώνα.

11.2. Έργο του Παρατηρητή είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την ομαλή έναρξη και διεξαγωγή των αγώνων και η παροχή της οποιασδήποτε βοήθειας απαιτηθεί προς τις ομάδες, τον Διαιτητή και τους Βοηθούς του και τον Ιατρό του Αγώνα. Επίσης ο Παρατηρητής έχει ρόλο και καθήκοντα τέταρτου διαιτητή, όπως αυτά ορίζονται στον Κ.Α.Π. Ο χώρος ευθύνης του είναι πάντοτε εντός αγωνιστικού χώρου.
Σε κάθε περίπτωση ο Παρατηρητής συνεργάζεται και μπορεί να συμβουλεύει τους Διαιτητές για θέματα που άπτονται της προσοχής του και των διαδικαστικών προϋποθέσεων του αγώνα, εκτός από τα θέματα που αφορούν τους κανονισμούς παιδιάς.

11.3. Ο Παρατηρητής έχει πάντοτε μαζί του θεωρημένο αντίγραφο της κατάστασης αθλητών των αγωνιζομένων ομάδων. Ζητεί και λαμβάνει υποχρεωτικά τα δελτία αθλητών, πριν από την έναρξη του αγώνος, καθώς και τη σύνθεση αγωνιζομένων από κάθε Ομάδα και επιστρέφει τα δελτία στις Ομάδες με τη λήξη των αγώνων, ενώ είναι υπεύθυνος και για την προσκόμιση εντύπου Φ.Α. στον αγώνα στον οποίο έχει οριστεί.

11.4. Εξετάζει πριν από την έναρξη του αγώνα την ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ εμφάνιση των αθλητών των Ομάδων και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να αγωνισθεί αθλητής που διαφέρει από την εμφάνιση της Ομάδας του.

11.5. Εισπράττει τα έξοδα αγώνα από τις Ομάδες αυστηρά έως το ημίχρονο, διευθετεί τις οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους δίνοντας τα αντίστοιχα παραστατικά. Σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με τους Διαιτητές, τους Εκπροσώπους και τους αρχηγούς Ομάδων για οποιοδήποτε θέμα. Το όνομά του αναγράφεται στο φύλλο αγώνος, μαζί με την υπογραφή του.

11.6. Έχει επίσης την ευθύνη απομάκρυνσης από τον αγωνιστικό χώρο κάθε ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου που τυχόν αποβάλλεται από τον Διαιτητή, εννοείται πάντοτε με πνεύμα ευγένειας και κοσμιότητας.
11.7. Ο Παρατηρητής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το Φ.Α. από τον Διαιτητή, μετά το κλείσιμό του, και να το παραδώσει στην Ε.Σ.Ε.Α. .

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

12.1. Η Ε.Σ.Ε.Α μέσω του Δ.Σ. είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και Κυπέλλου ποδοσφαίρου της τα οποία και προκηρύσσει κάθε νέα αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Σ.Ε.Α. διοικείται από Δ.Σ. όπως ορίζει το καταστατικό της.

12.2. Η Ε.Σ.Ε.Α. είναι υπεύθυνη να εκπονεί το πρόγραμμα των αγώνων, να ορίζει τα γήπεδα στα οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες, να εκδίδει έγκαιρα το πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής, να ορίζει τους Διαιτητές και τους Παρατηρητές Αγώνων, να ορίζει διαιτητή για τη θέση του Αθλητικού Δικαστή και να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για τη σύσταση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

12.3. Κάθε συμμετέχουσα Ομάδα δηλώνει υποχρεωτικά εγγράφως τον εκπρόσωπό της, καθώς και τον αναπληρωτή του. Οι αναπληρωτές έχουν το δικαίωμα είτε να αντικαθιστούν τον εκπρόσωπο, είτε να συμμετέχουν και οι ίδιοι στις συνεδριάσεις της ολομέλειας

12.4. Όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων αποτελούν εν συνόλω την Ολομέλεια των Εκπροσώπων, που συγκαλείται κατ’ αρχήν μαζί με τη προκήρυξη του Πρωταθλήματος. Υποβολή προτάσεων που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση του Εσωτερικού Κανονισμού μπορούν να υποβληθούν από τους εκπροσώπους των Ομάδων με το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου και πάντοτε προ της έναρξης της επόμενης, ώστε να εξετασθούν και, εφόσον εγκριθούν από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α., να έχουν ισχύ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

12.5. Η Ε.Σ.Ε.Α. έχει τη δυνατότητα να συγκαλεί την ολομέλεια για συμβουλευτικούς λόγους και για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 13. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Σ.Ε.Α. είναι υποχρεωμένη για τον ορισμό Ιατρού σε κάθε αγώνα. Ο Ιατρός υποχρεούται να βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Η θέση του είναι στον κεντρικό πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για να παράσχει τις υπηρεσίες του σε κάθε περίπτωση, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οφείλει να έχει μαζί του και με ευθύνη του το σχετικό απαραίτητο ελάχιστα απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό.
Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας του, αναζητείται αν υπάρχει στον χώρο άλλος με ειδικότητα Ιατρού προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας. Άλλως το παιχνίδι αναβάλλεται.

ΑΡΘΡΟ 14. ΘΕΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

14.1. Η συμμετοχή των Ομάδων στον Θεσμό του Κυπέλλου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Όμως, σε περίπτωση που μια Ομάδα δηλώσει συμμετοχή και στη συνέχεια ΔΕΝ κατέβει να ΑΓΩΝΙΣΘΕΙ, τότε τιμωρείται αναλόγως των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού (βλέπε άρθρο 4 παρ.9).

14.2. Επίσης στην περίπτωση που δεν δηλώσουν συμμετοχή όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα, παρέχεται η δυνατότητα, κατά την κρίση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α., να συμμετάσχουν στο θεσμό του Κυπέλλου επιπλέον νέες Ομάδες, πάντοτε σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν και αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΑΘΛΑ

15.1. Στις τρεις (3) πρώτες Ομάδες του Πρωταθλήματος απονέμονται κύπελλα ενώ μετάλλια απονέμονται στους Αθλητές – Προπονητή – Εκπρόσωπο κάθε Ομάδας, χρυσής, ασημένιας και χάλκινης απόχρωσης αντιστοίχως.

15.2. Περαιτέρω θεσπίζονται τα παρακάτω βραβεία:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ: Στην Ομάδα, ή στις Ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα των διατάξεων του Κ.Α.Π. και του Π.Κ. της Ε.Π.Ο., καθώς και του παρόντος Κανονισμού της Ε.Σ.Ε.Α. μέσα στην εκάστοτε τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, απονέμεται ειδικό βραβείο ήθους.

ΠΡΩΤΟΥ ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (MVP)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΗ (MVP) ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ FAIR PLAY
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΕΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απονομή του Βραβείου Ήθους, δεν λαμβάνεται υπ’ όψην η αποβολή με 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ = ΚΟΚΚΙΝΗ, σε αθλητή εφόσον αυτό έχει συμβεί ΜΙΑ μόνο φορά (Μέσα σε κάθε αγωνιστική περίοδο) ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ οποιασδήποτε Ομάδας.

15.3. ΕΠΑΘΛΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Στον νικητή του τελικού του κυπέλλου απονέμεται κύπελλο ενώ αντίστοιχα απονέμονται μετάλλια σε Αθλητές – Προπονητές – Εκπροσώπους και των δυο φιναλίστ, χρυσής και ασημένιας απόχρωσης. Απονέμεται επίσης βραβείο MVP του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

16.1. Η παρουσία όλων των Ομάδων διά των εκπροσώπων τους είναι υποχρεωτική στις επίσημες συγκεντρώσεις εκπροσώπων της Ε.Σ.Ε.Α., σε τόπο και ημερομηνία που θα ανακοινώνεται ΕΓΚΑΙΡΩΣ και τουλάχιστον 20 ημέρες νωρίτερα. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Πρωταθλήματος. Από την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου μέχρι και την λήξη της πραγματοποιούνται συνήθως μέχρι τέσσερις συγκεντρώσεις.

16.2. Κάθε Ομάδα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη εκπροσώπησή της. Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα τόσο για τον ορισθέντα εκπρόσωπο της ομάδας, όσο και για τον αναπληρωτή του, προκρίνεται ως λύση ακόμη και η παρουσία οποιουδήποτε άλλου μέλους-παράγοντα-εργαζομένου της ομάδας είτε -τέλος- και η εξουσιοδότηση άλλου εκπροσώπου να τον εκπροσωπήσει στη συνάντηση. Διαφορετικά, αν κάποια ομάδα δεν εκπροσωπείται με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους, οι όποιες τυχόν αποφάσεις από την Ολομέλεια των Εκπροσώπων ή/και το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. λαμβάνονται εγκύρως εν τη απουσία της, ενώ δεν υφίσταται και καμία υποχρέωση γνωστοποίησης της όποιας απόφασης στην ομάδα που δεν εκπροσωπείται.

16.3. Ομάδα που δεν φροντίζει για την εκπροσώπησή της στις τακτικές συγκεντρώσεις των εκπροσώπων τιμωρείται με αφαίρεση ενός (-1) βαθμού από το τρέχον πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΟΜΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

17.1. Προτρέπονται τα μέλη της Διοργανώτριας Αρχής, οι αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι των Ομάδων, οι αρχηγοί και οι αθλητές αυτών να φροντίζουν για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής όλων των εκδηλώσεων της διοργάνωσης εντός του πνεύματος του εργασιακού αθλητισμού.

17.2. Συγκεκριμένοι τομείς που οφείλουν όλοι να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή είναι :

α) Η κόσμια και αθλητική συμπεριφορά.
β) Η τήρηση των κανόνων και η διαφύλαξη της τάξης εντός και εκτός των αθλητικών χώρων, καθώς και στις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις δραστηριότητες.
γ) Ο σεβασμός και η ευπρέπεια στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας των δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 18. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ

18.1. Στο διαδίκτυο λειτουργεί η ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Α. (www.eseasoccer.gr) , πάντοτε σε διαδικασία συνεχούς αναβάθμισης, η οποία εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση με το κατάλληλο υλικό: αποτελέσματα, βαθμολογίες, ποινολόγια, ανακοινώσεις, πρόγραμμα αγώνων, φωτογραφίες, δηλώσεις αθλητών, διαφημίσεις εταιρειών – χορηγών, νέα και δραστηριότητες της Ένωσης.

18.2. Επίσης, μπορεί κατά την κρίση του Δ.Σ. να υπάρξει και προβολή του Πρωταθλήματος σε μορφή έντυπου τύπου (Εφημεριδάκι), ο οποίος παρουσιάζει τα αγωνιστικά νέα και όλες τις δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Α.

18.3. Κάθε ομάδα υποχρεωτικά προβαίνει μέσω ενός τουλάχιστον αθλητή της ή παράγοντά της σε δηλώσεις μετά από το τέλος του αγώνα στον οποίο παρευρίσκεται απεσταλμένος από την Ε.Σ.Ε.Α. δημοσιογράφος.
Τυχόν άρνηση παροχής δηλώσεων τιμωρείται με αφαίρεση ενός (-1) βαθμού από το τρέχον πρωτάθλημα.

18.4. Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. μπορεί να κινηθεί αυτεπαγγέλτως, να καλέσει σε απολογία και να επιβάλει ποινές σε όποιες περιπτώσεις υποπέσουν στην αντίληψή της που αφορούν προσβολή ατόμων ή ομάδων από τους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα και έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις των άρθρων του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατό να γίνονται κατόπιν εισήγησης των μελών του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Α. και να γνωστοποιούνται στις ομάδες πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των διοργανώσεων.

Για την Ε.Σ.Ε.Α. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλης Μερεντίτης Γιάννης Περικλάκης

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας