ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΑΚΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

        Αντιπρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Αναπληρωτής Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΟΛΕΒΑΣ

Ταμίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Γενικός Αρχηγός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΧΟΛΕΒΑΣ

Έφορος Αγώνων